Zamek Szczytna

Data powstania zamku to lata 1831?1837, wówczas to właściciel Szczytnej, von Hochberg wybudował swoją rezydencję na miejscu, w którym pod koniec XVIII w. Prusacy wybudowali niewielki fort, zburzony przez żołnierzy napoleońskich w 1807. Zamek w obecnym kształcie stoi od niedawna. Zachodnia, najstarsza jego część zbudowana była w latach trzydziestych XIX w. Obiekt został zaprojektowany przez wybitnego pruskiego architekta Karola Fryderyka Schinkla na polecenie majora i hrabiego Leopolda Hochberga. Budowla była wzniesiona jako rezydencja magnacka. Po śmierci hrabiego zamek zmieniał często swoich właścicieli. Jednym z nich byli Misjonarze Świętej Rodziny. Rozbudowali oni zamek i kaplicę oraz rozpoczęli budowę kalwarii, której nie dokończyli ze względu na wojnę. W latach 50. zamek został przejęty przez państwo i zmieniony w dom pomocy społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn. W 2006 orzeczeniem Komisji Majątkowej przy MSWiA oddano zamek Domowi Zakonnemu Misjonarzy św. Rodziny. Decyzja Komisji została zaskarżona przez powiat kłodzki na drodze postępowania sądowego[1][2]. W 2007 powstało Bractwo Rycerskie Matki Bożej Królowej Pokoju w Szczytnej.


Wikipedia